Metrikaupalla kulttuuriperintöä – A Length of Cultural Heritage

Metrikaupalla kulttuuriperintöä – A Length of Cultural Heritage

Metrikaupalla kulttuuriperintöä

Joensuun museot, eli Joensuun taidemuseo ja Pohjois-Karjalan museo Hilma, järjesti 29.11. 2022 Etsivää ja osallisuutta kulttuuriperinnöstä -hankkeen päätöstilaisuuden.

Hankkeessa etsittiin erilaisia keinoja tukea Pohjois-Karjalan maakunnassa asuvien ihmisten mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti keskusteluun omasta kulttuuriperinnöstään. Käytännössä tämä tapahtui niin, että Joensuun museot ottivat yhteyttä Pohjois-Karjalan alueen yhteisöihin ja järjestivät niiden kautta erilaisia työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Yksittäisiä ihmisiä tavoitettiin yleisissä tapahtumissa, kuten museoiden ilmaispäivinä. Tilaisuuksissa keskusteltiin omasta kulttuuriperinnöstä, sen esille tuomisesta, säilyttämisestä, muutoksesta ja tulevaisuuden toiveista.

Hankkeen kaksi työntekijää tapasivat yli 1 400 pohjoiskarjalaista hankkeen toiminta-aikana, 1.4.–29.11.2022. Usein heillä oli mukanaan iso paperirulla, johon kirjattiin ylös tapaamisessa esille nousseita aiheita ja ajatuksia mitä pohjoiskarjalainen kulttuuriperintö on. Esille nousi muun muassa ruoka, erityisesti perinteiset herkut, kuten Karjalan paisti ja karjalanpiirakat sekä suvussa kulkevat reseptit ja niksit perinneherkkujen valmistamiseen. Luonto ja siellä liikkuminen koettiin vahvasti omaksi kulttuuriperinnöksi. Metsästys, kalastus, marjastus, sienestys ja retkeily mainittiin moneen kertaan. Lähellä olevat tärkeät asiat kuuluvat lasten kokemusmaailmaan. Lasten värikkäät piirrokset lempileluistaan, lemmikeistään ja perheenjäsenistään toivat iloa ja eloa tuloksiin.

Oikeastaan tämä läheisyyden periaate pätee kaikkiin ikäryhmiin. Oman kylän tai muun oman yhteisön tapahtumat ja toimintakulttuuri koettiin vaalimisen ja tallentamisen arvoisiksi asioiksi. Kaiken kaikkiaan rulliin talletettiin 67 metriä pohjoiskarjalaisten ajatuksia alueensa kulttuuriperinnöstä.

Joensuun laulujuhlat, kantele, kuorolaulu, nämä musiikkiin viittaavat sanat esiintyvät rullissa. Kulttuuriperinnöksi koetaan myös musiikilliset muotivirtaukset ja yksittäiset artistit. Yli 40 vuotta vanha Joensuun Ilosaarirock on monen joensuulaisen kulttuuriperintöä. Kertovatko sanat jotain Pohjois-Karjalan alueen tai Itä-Suomen ihmisten suhteesta musiikkiin? Ainakin nämä sanat kertovat sen, että musiikkiperinne tunnetaan omaksi ja läheiseksi ja koetaan vaalimisen arvoiseksi asiaksi. Musiikilla on oma sijansa kulttuuriperinnössä, ihan ruohonjuuritasolla.

Ja kun peilataan rullien muodostamaa sanapilveä, jossa esiintyvät vahvasti luonto, ruokaperinne, erilaiset lähitapahtumat, murre ja kotiseutu – saadaan kuva siitä, millaisessa kulttuurisessa mielenmaisemassa musiikki soi Pohjois-Karjalassa. Tämä mielenmaisema muuntuu koko ajan, mutta syvällä pohjavirrassa kulkee kotiseutu ja siihen kuuluvat asiat. Musiikki, vastausten perustella kansanmusiikista rockmusiikkiin, on osa tätä mielenmaisemaa. Vanha suomalainen käsitys Karjalasta runonlaulun ja kanteleen alueena elää selvästi edelleen pohjoiskarjalaisessa mielenmaisemassa.

Luonnollisesti tilaisuus lopetettiin Pohjois-Karjalan alueen musiikilliseen kulttuuriperintöön kuuluvaan kulmakiveen, joka kaikuu muun muassa koulujen kevätjuhlissa ja Suomen suven avauksessa. Tämä on maakuntamme laulu, Karjalalaisten laulu, joka kuuluu laulaa yhteislauluna, yleensä vielä viimeinen säkeistön seisten. Ainakin tämän tekstin kirjoittajalle tulee Karjalasten laulua laulaessa yhteenkuuluvuuden tunne muiden kanssalaulajien sekä sukupolvien ketjun kanssa.

Iiris Heino, Intendentti, Pohjois-Karjalan museo Hilma

 

A Length of Cultural Heritage

On the 29th of November 2022, the Joensuu Museums—Joensuu Art Museum Onni and the North Karelian Museum Hilma—arranged the closing ceremonies for the project ”Searching for and partaking in cultural heritage.”

The project sought to improve and support the means to let the people of North Karelia actively partake in the conversation about their own cultural heritage. In practice this involved the Joensuu Museums contacting the communities of North Karelia and organising a variety of workshops and seminars with their help. The topic was one’s own cultural heritage, how to display and preserve it, how it might change, and people’s hopes for its future. Other ways of involving locals included public events, such as free admission days at the museums.

The two project workers interviewed over 1400 North Karelian residents between 1.4.2022 and 29.11.2022. Often the pair carried a large paper scroll, in which they wrote down the thoughts and ideas of what North Karelian heritage is arising during their conversations with locals. Topics of note included food, particularly traditional dishes such as Karelian hot pot and Karelian pasties, as well as recipes and special customs for preparing these dishes passed down in families. Nature and spending time in it was another essential element: Hunting, fishing, collecting berries and mushrooms, and camping were mentioned often. The things children thought most important were often found close by, and the drawings of favourite toys, pets, and family members added a touch of joy and liveliness to the project results.

Upon closer inspection, valuing this sense of closeness applies to all age groups. Many considered the events and activities of one’s own village or other close community something worth preserving and recording. By the end of the project, the scrolls contained a total of 67 metres of musings on North Karelian heritage.

Joensuun laulujuhlat (”The Joensuu Festival of Song,” a former annual celebration), kantele, choir singing, and folk music were often mentioned in the scrolls, as were several modern artists, including those from outside the region and Finland altogether. Many citizens of Joensuu consider Ilosaarirock, a 40-year-old rock festival, an important part of their own and the city’s cultural identity. Looking at the scrolls, one would not be remiss to suggest the musical tradition of the region is broadly seen as another notable part of its heritage.

The scrolls also give an impression of the cultural state of mind of the people hearing and playing this music. Though societal values keep evolving and changing over time, the cultural bedrock for many people is still the place they consider home and the things found close to it, and music, from traditional folk to modern rock, remains a key element. The old Finnish notion of Karelia as the domain of sung poetry and the kantele is evidently in good health in the minds of the North Karelian people.

Fittingly, the ceremony ended with the cornerstone of local music culture: ”Karjalaisten laulu,” Song of the Karelians, intended to be sung by everyone attending and with the community standing for the final verse. Whenever it is sung, yours truly feels kinship with everyone singing it together and those who’ve sung it in generations past.

Iris Heino Curator North Karelia Museum Hilma

 

SINGING HERITAGE ROUTE UUTISKIRJE 2/2022 – News Letter

SINGING HERITAGE ROUTE UUTISKIRJE 2/2022 – News Letter

SINGING HERITAGE ROUTE UUTISKIRJE 2/2022

Terveiset Baltian kierrokselta sekä Euroopan neuvoston vuosittaisesta kulttuurireittifoorumista.

Baltian kierros 30.9.-3.10.2022
Singing Heritage Route kulttuurireitin johtaja Pekka Huttu-Hiltunen ja viestintäkoordinaattori Maria Iltola pääsivät vihdoin toteuttamaan vierailut reitin partnereiden luona. Vierailu vahvisti reittitoimintamme merkitystä ja paransi huomattavasti yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Samalla matkalla kävimme tutustumassa suomalais-ugrilaiseen seminaariin, joka järjestettiin Otepäässä. Tavoitteena oli tiivistää yhteistyötä myös tuohon suuntaan Kuhmon 2023 suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkaupunkivuoden puitteissa.

People who took part in the route planning meeting in the ERMViron kansallismuseoon Tarttoon saapui SHR verkostossamme jo toimineita kuin uusiakin aiheesta kiinnostuneita tahoja. Tilaisuudessa varmistui, että museo voi tulevaisuudessa toimia reitin keskeisenä tiedotuspisteenä ja yhteisenä toimintapaikkana. Museo myös toivoo suomalaisten korkeakoulujen kiinnostuvan heillä tarjolla olevista aineistoista. Museossa on modernia teknologiaa hyödyntävät näyttelyt niin lauluperinteistä kuin Itämeren alueella puhutuista kielistä ja murteista. Museon etnografinen kokoelma on laaja ja asetettu kauniisti esille. (https://www.erm.ee/en)

 

Seuraavana vierailukohteena oli Itä-Virossa sijaitseva Setumaa, jossa keskusteluja käytiin niin reitin kuin suomalais-ugrilaisen yhteistyön osalta. He ovat erittäin kiinnostuneita niin esiintyjävaihdosta kuin kulttuurimatkailun kehittämisestä. (https://www.visitsetomaa.ee/en) Setoman plays the accordion

People on around the table in Daugavpils LatviaLatviassa kävimme myös kahdessa paikassa, aivan itärajan läheisyydessä olevassa Ludzan kaupungissa, joka pienuudestaan huolimatta tarjoaa oivalliset puitteet matkailijoille. He järjestävät muun muassa käsityö- ja ruokafestivaaleja, jotka antavat lisäväriä reitillemme.
Daugavpilsissä meitä odotti erittäin innostunut joukko kulttuuri- ja matkailualan toimijoita. Saimme kuulla esittelyn kohteista, jotka olisivat kiinnostuneita osallistumaan reittitoimintaan.

Aivan upea lauluyhtye SVATRA järjesti vieraille pienimuotoisen konsertin, piristämään palaveria. (https://visitludza.lv/en/) (https://www.facebook.com/LNKCentrs) SVATRA folkgroup

People on the meeting room in the Vilnius Ethnic Cultre CentreLiettuan ensimmäinen vierailu tehtiin pääkaupunkiin Vilnaan. Siellä puhuttiin erityisesti siitä, mitä mahdollisuuksia reittitoiminta alueelle tuo ja kuinka paljon panostusta se toimijoilta vaatii.

Bread and beer in a Birzai Sela Castle

Illan jo pimennyttyä saavuimme pieneen Birzain kaupunkiin ja sen merkittävimpään vierailukohteeseen Selan linnaan. Vierailusta tuli ikimuistoinen. Linnan matkaopas esitteli meille perinteisen oluenpanomenetelmän ja toki antoi meidän maistaakin hieman. Aina välillä ohjelmassa saimme kuulla kansanmusiikkiryhmän laulua, soittoa ja päästä osalliseksi perinteisistä tansseistakin. (https://www.etno.lt/en/) (https://www.visitbirzai.lt/en/)

Kierroksella vastaanotto oli erittäin lämmin ja ihmiset innostuneita reittihankkeestamme. Nyt alkaa laajemman verkoston rakentaminen ja yhteisten toimien suunnittelu. Tarjoamme mahdollisuuden kansainväliseen yhteistyöhön ja näkyvyyden parantamiseen myös suomalaisille matkailualantoimijoille, kulttuurialantekijöille, koulutusorganisaatioille jne.

The 11th Annual Advisory Forum on Cultural Routes of the Council of Europe 4.-8.10.2022
Representatives of the Singing Heritage RouteEuroopan neuvoston kulttuurireittien vuosittainen tapaaminen järjestettiin Kreetalla, Haniassa. Paikalle oli saapunut yli 400 edustajaa. Seminaarit käsittelivät suurelta osin reittien digitalisoimista sekä kestävän kehityksen näkökulmia. Myös kolmelle uudelle reitille jaettiin kulttuurireittistatukset.
Mikä meille tärkeintä, Pekka esitteli Singing Heritage Routen foorumissa ja se sai erittäin lämpimän vastaanoton. Lauluteema koettiin tärkeäksi ja yhdistäähän se kaikkia maailman kansoja. Myös selkeä esittely ja AiAi Productionsin video saivat paljon kiitosta. Tästä on erittäin hyvä jatkaa reitin kehittämistä.
(https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/2022-chania-forum)

 

Finland, Estonia, Latvia and Lithuania on the mapSHR:n oma arviointi on alkanut ja marraskuussa otamme vastaan Evdoxia Baniotopouloun, joka tekee arvioinnin meidän reitistä. Hänen tehtävänään on ensin lukea läpi hakemuspaperimme ja sitten tulla tutustumaan joihinkin reitin varren kohteisiin. Me esittelemme hänelle reitillämme tarjolla olevaa kulttuuria niin lauluperinteitä kuin museotoimintaa, pyrimme osoittamaan hänelle valmiutemme yhteistyöhön ja näyttämään verkostomme toimivuuden. Näin pyrimme saamaan hänet vakuuttumaan ja suosittelemaan meille kulttuurireittistatusta. Ensimmäinen tapa kertoa hänelle ja meidän vieraille osallisuudestasi SHR toimintaan on laittaa meidän logo esim. nettisivuille. Jos olet asiasta kiinnostunut, pistä Marialle sähköpostia.Reitti kulkee

Suomessa Via Kareliaa pitkin ja sen vuoksi tuon reittikokonaisuuden yhdistäminen on olennainen osa myös kulttuurireittistatuksen hakemista. ViLogo of Via Karelia tourist routea Kareliaa kehitämme myös kotimaista matkailu- ja kulttuuritarjontaa silmällä pitäen.
Tervetuloa mukaan antoisalle matkalle kohti kulttuurireittistatusta!
Pekka ja Maria

 

SINGING HERITAGE ROUTE NEWSLETTER 2/2022

Greetings from the Baltic tour as well From the Council of Europe’s annual cultural route forum.

Baltic tour, 30 September – 3 October 2022
Pekka Huttu-Hiltunen, the director of the Singing Heritage Route cultural route, and Maria Iltola, the communication coordinator, were finally able to make the visits to the route’s partners. The visit confirmed the importance of our route operations and significantly improved the cooperation between different operators. On the same trip, we visited the Finnish-Ugric seminar, which was organized in Otepää, Estonia. The goal was to intensify cooperation in that direction as well, within the framework of the 2023 Finnish-Ugric cultural capital year of Kuhmo.

People who took part in the route planning meeting in the ERMThe National Museum of Estonia in Tartu was visited by people already active in our SHR network, as well as new ones interested in the topic. At the event, it was confirmed that in the future the museum can serve as a central information point for the route and a common place of action. The museum also hopes that Finnish higher education institutions will be interested in the materials they have available. The museum has exhibitions using modern technology on singing traditions as well as languages and dialects spoken in the Baltic Sea region. The museum’s ethnographic collection is extensive and beautifully displayed. (https://www.erm.ee/en)

 

The next place to visit was Seto Kingdom in Eastern Estonia, where we had discussions about both the route and the Finno-Ugric cooperation. Setos are very interested in the exchange of performers as well as the development of cultural tourism. (https://www.visitsetomaa.ee/en)

People on around the table in Daugavpils LatviaWe also visited two places in Latvia, the town of Ludza, right near the eastern border, which, despite its small size, offers a perfect setting for tourists. They organize, among other things, craft and food festivals, which add color to our route. In Daugavpils, a very enthusiastic group of cultural and tourism operators awaited us. We heard a presentation about destinations that would be interested in participating in route activities.

 

The wonderful singing group SVATRA organized a small-scale concert for the guests to cheer up the party.SVATRA folkgroup (https://visitludza.lv/en/) (https://www.facebook.com/LNKCentrs)

People on the meeting room in the Vilnius Ethnic Cultre CentreThe first visit to Lithuania was made to the capital Vilnius. There they talked in particular about what opportunities the route operation brings to the region and how much investment it requires from operators. As the evening got dark, we arrived in the small town of Birzai and its most significant place to visit, Sela Castle. Our visit was memorable. The castle’s tour guide introduced us to the traditional brewing method and of course let us taste a little. Every now and then in the program we could hear the singing and playing of a folk music group and we also get to participate in traditional dances. (https://www.etno.lt/en/) (https://www.visitbirzai.lt/en/)Bread and beer in a Birzai Sela Castle

The welcome on the tour was very warm and people were enthusiastic about our route project. Now begins the construction of a wider network and the planning of joint actions. We also offer the opportunity for international cooperation and visibility improvement for tour operators, cultural operators, educational organizations, etc.

The 11th Annual Advisory Forum on Cultural Routes of the Council of Europe, 4-8 October 2022

Representatives of the Singing Heritage RouteThe annual meeting of the cultural routes of the Council of Europe was organized in Crete, Chania. More than 400 representatives had arrived. The seminars largely dealt with the digitalization of routes and perspectives of sustainable development. Cultural route statuses were also distributed to three new routes. Most importantly for us, Pekka presented the Singing Heritage Route at the forum and it received a very warm reception. The audience found the song theme important and it defenetly unites all the nations of the world. The clear presentation and the video by AiAi Productions also received a lot of praise. It is very good to continue developing the route. (https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/2022-chania-forum)

SHR’s own evaluation has started and in November we will receive Evdoxia Baniotopoulou, who will evaluate our route. Her task is to first read through our application paper and then come and get to know some of the places along the route. We introduce her to the culture offered on our route, both singing traditions and museum activities, we aim to show her our readiness for cooperation and show him the functionality of our network. This is how we try to convince her to recommend the cultural route status for us.
Welcome to the rewarding journey towards cultural route status!
More information abour our route from: singingroute.com
Pekka and Maria

Hakemus jätetty! – One important step has been taken!

Hakemus jätetty! – One important step has been taken!

Hakemus jätetty!

Yksi etappi monen vuoden mittaisesta rupeamasta on saavutettu. Singing Heritage Route Association ry jätti hakemuksensa Euroopan neuvoston kulttuurireittistatukseen heinäkuussa 2022. Tästä alkaa uusi rupeama, kun Neuvoston opastuksella reitin kokonaisuus arvioidaan ja sitä mahdollisuuksien mukaan kehitetään. Lopullinen ratkaisu saadaan vuoden 2023 loppukeväästä.

Reittimme nimi voidaan suomentaa Lauluperinteiden reitiksi. Sen pääteemana ovat kaikkien neljän maan alueilla esiintyvät, kulttuurisesti merkittävät lauluperinteet. Suomessa ja virossa runolaulu (mukaan lukien setujen leelo), latvialaiset moniääniset lauluperinteet, sutartinés Liettuassa sekä kaikkia Baltian maita yhdistävä Laulujuhlien perinne. Lauluperinteiden lisäksi reitillä on paljon täydentäviä teemoja, kuten sauna, ruokaperinne, sotahistoria, luontokohteet jne. Reittikuvauksessa on mukana museoita, festivaaleja, tapahtumia, patikointiretkiä ja -reittejä, luontokohteita ja tietenkin myös majoitus- ravitsemus- ja muita palveluita tarjoavia yrityksiä.

Singing Heritage Route Association ry:n muodostavat neljän maan, Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan yhteensä 13 kulttuuri- ja matkailuorganisaatiota. Yhdistyksen, ja Euroopan neuvoston reittitoiminnankin tarkoituksena on kehittää sekä matkailua että kulttuuritoimintaa omalla toiminta-alueellaan. Konkreettisesti tämä voi merkitä tapahtumien järjestämistä, ohjelma- ja esiintyjävaihtoa, nuorille suunnattuja aktiviteetteja ja samalla kestävään matkailuun liittyvää markkinointia. Luonnollisesti olemassa olevat tapahtumat, kulttuurikohteet ja yritykset otetaan mukaan markkinointisisältöihin.

Verkkosivullemme pääsee tästä https://singingroute.com/about-the-route/

Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan pääsee tutustumaan täältä https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/home

Työpajakiertue Baltian maissa 1.-3.10.

Singing Heritage Route ry järjestää maakohtaiset työpajat Virossa, Latviassa ja Liettuassa 1.-3.10. Työpajoissa yhdistyksen jäsenorganisaatiot sekä yhteistyökumppanit käyvät läpi kulttuurireittimme ohjelmaa ja suunnitelmia. Kiertueen päätteeksi reittimme edustajat matkustavat Kreetalle Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan päätapahtumaan, Annual Advisor Foorumiin.

Facebook-sivullamme kerromme tarkemmin kiertueesta ja Foorumista. https://www.facebook.com/singingheritageroute

Annual Advisory Forum Kreetalla 5.-7.10.

Reittimme edustajat osallistuvat Europan neuvoston vuosittaiseen päätapahtumaan, Advisory Foorumiin Kreetan pääkaupungissa Haniassa 5.-7.10.2022. Foorumissa, joka järjestetään vuosittain eri paikoissa, käsitellään reittitoiminnan kysymyksiä, kuullaan vanhoja ja kokeneita reittitoimijoita sekä päästään esittelemään uusia tulokkaita.

Pekka Huttu-Hiltunen, projektin johtaja

Maria Iltola, viestintäkoordinaattori

Jos kiinnostuit yhteistyöstä tai haluat kuulla lisää reittitoiminnasta, ota yhteyttä sähköpostilla [email protected] tai soittamalla 0444 935 558.

 

One important step has been taken!

In July 2022 the Singing Heritage Route Association has delivered the application to become an officially certified European Cultural Route. This means a new beginning, as the Route will be evaluated and its potentials are developed in guidance of the European Institute of Cultural Routes. The final decision will be given in late spring 2023.
The main theme of the SH-Route is the culturally significant singing traditions of all four countries, Estonia, Finland, Latvia and Lithuania. In Finland and Estonia runosong tradition (including leelo of Seto culture), in Latvia the polyphonic singing traditions and in Lithuania sutartinės are traditions within the main theme. Also, the Song and Dance celebrations in all Baltic countries belong to the main theme.

In addition to singing traditions, the route has many supplementary themes, such as sauna, food tradition, military history, natural sites, etc. The route offers museums, festivals, events, hiking trips and routes, nature sites and also accommodation, catering and other services.

The Singing Heritage Route Association is made up of a total of 13 cultural and tourism organizations from four countries, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. The purpose of the route activities of the association and the Council of Europe is to develop both tourism and cultural activities. Concretely and besides marketing and developing the actual route, this can mean organizing events, exchanging programs and performers, activities aimed at young people, and at the same time increasing the visibility of sustainable tourism. Naturally existing events, cultural sites and companies are included in the marketing content.

Workshop tour in the Baltic countries October 1-3.
The Singing Heritage Route association organizes workshops in Estonia, Latvia and Lithuania on October 1-3. In the workshops, the association’s member organizations and partners review the program and plans of our cultural route. At the end of the tour, the representatives of our route will travel to Crete for the main event of the Council of Europe’s cultural route activities, the Annual Advisor Forum.
On our Facebook page, we will tell you more about the tour and the Forum. https://www.facebook.com/singingheritageroute

Annual Advisory Forum in Crete October 5-7.
The representatives of our route will participate in the Council of Europe’s annual main event, the Advisory Forum, in the capital of Crete, Chania, in October 5-7, 2022. In the forum, which is organized annually in different places, issues of route operation are discussed, old and experienced route operators are heard, and newcomers can be introduced.

Pekka Huttu-Hiltunen, project manager
Maria Iltola, communications coordinator

If you are interested in cooperation or would like to hear more about the route operation, please contact us by e-mail [email protected]